fbpx

Regulament Concursuri Online

REGULAMENT CONCURSURI ONLINE

REGULAMENT GENERAL CONCURSURI ONLINE HANNES M&B S.R.L.

  1. Organizator:

Concursurile organizate pe pagina de Facebook si Instagram sunt concepute şi administrate de către HANNES M&B S.R.L. cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 193, RO 16819797, J32/1478/2004. Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Facebook si Instagram Andusports. Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com (Meta) completat cu o adresă de e-mail validă şi nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

Concursul din perioada 06-09.06.2024 se desfasoara doar pe pagina de Facebook.

3. Perioada de desfăşurare a concursurilor:

Concursul se desfasoara in perioada 06-09.06.2024.

Extragerea castigatorului va avea loc in data de 10.06.2024.

Toate intervalele de desfăşurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a companiei. Mecanismele de câştig sunt:

– tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul platformei comment picker, dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi, conform mecanismelor descrise în fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de Facebook (în funcţie de specificul concursului);

 4. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:

– să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real, în funcţie de specificul concursului;

– să se aboneze la newletter si sa lase urmatorul comentariu la postare: Vara e mai frumoasa cu #andu;

– să acceseze pagina concursului şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa;

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit în raport cu concursul şi prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

6. Premii:

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului, mai exact o tinuta de max 400 lei, tinuta se va alege dupa extragere si anuntarea castigatorului in magazinul online Andusports.ro. Premiul va fi valabil timp de 1 luna de la anuntarea castigatorului.

 În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani.

Câștigătorul va fi contactat de către Hannes M&B prin mesaj privat pe contul acestuia de Facebook. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

– Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

– Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune.

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.andusports.ro la secţiunea “Regulament Concurs”. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda. 10. Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook sau la e-mail  ONLINESTORE@ANDUSPORTS.COM.